Детайлна информация за читалище - "Никола Михайловски -1921"

Статус Действащо
Регистрационен № 966
Име на читалище "Никола Михайловски -1921"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Град/село ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес "Сливница" 6, кв. "Света гора" п.к.5000
Булстат 104066066
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 062/622339
Факс -
E-mail n_mihailovski@abv.bg
Председател Красимира Петкова Мирчева
Секретар Лена Стефанова Попангелова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018