Детайлна информация за читалище - "Св.Св. Кирил и Методий-1965"

Статус Действащо
Регистрационен № 780
Име на читалище "Св.Св. Кирил и Методий-1965"
Област РАЗГРАД
Община КУБРАТ
Град/село СЕЛО САВИН
Адрес ''Перущица'' 1, п.к.7318
Булстат 000500126
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0877347262
Факс
E-mail nch_savin@abv.bg
Председател Шевкъ Даудов Мехмедов
Секретар Нежлян Селимова Махмудова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019