Детайлна информация за читалище - "Нов живот-1948"

Статус Действащо
Регистрационен № 750
Име на читалище "Нов живот-1948"
Област РАЗГРАД
Община КУБРАТ
Град/село СЕЛО МЪДРЕВО
Адрес „Мадара” 8, п.к.7323
Булстат 000500016
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0879404301
Факс -
E-mail madrevocitaliste48@abv.bg
Председател Салим Сюлейман Мустафа
Секретар Нургюл Али Ялама

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2019

Информационна карта 2019