Детайлна информация за читалище - "Асен Златаров -1962"

Статус Действащо
Регистрационен № 718
Име на читалище "Асен Златаров -1962"
Област ДОБРИЧ
Община КРУШАРИ
Град/село СЕЛО ЛОЗЕНЕЦ
Адрес "Първа" 64, п.к.9414
Булстат 000844031
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0893444876
Факс -
E-mail nch_lozenec1962@abv.bg
Председател Айтен Мустан Исмаил
Секретар Марийка Петкова Стоянова