Детайлна информация за читалище - "Стефан Караджа -1936"

Статус Действащо
Регистрационен № 715
Име на читалище "Стефан Караджа -1936"
Област ДОБРИЧ
Община КРУШАРИ
Град/село СЕЛО ТЕЛЕРИГ
Адрес "Първа" 19, п.к.9420
Булстат 000844832
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898967158
Факс -
E-mail shitaliste1936telerig@abv.bg
Председател Айшегюл Юсенова Юсеин
Секретар Гюлер Кудретова Али

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2018