Детайлна информация за читалище - "Пробуда -1920"

Статус Действащо
Регистрационен № 674
Име на читалище "Пробуда -1920"
Област СТАРА ЗАГОРА
Община КАЗАНЛЪК
Град/село СЕЛО КОПРИНКА
Адрес "Плиска" 22, п.к. 6137
Булстат 000805085
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 04351/2235; 0884543048
Факс 04351 / 2236
E-mail emi_koprinka@abv.bg
Председател Васил Кънчев Вълчанов
Секретар Емилия Давидова Бисерова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018