Детайлна информация за читалище - "Петко Рачев Славейков-1938"

Статус Действащо
Регистрационен № 649
Име на читалище "Петко Рачев Славейков-1938"
Област БЛАГОЕВГРАД
Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Град/село СЕЛО БРЕЗНИЦА
Адрес "Неврокоп" 1 п.к. 2972
Булстат 000014911
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 07529/2154 0896908964
Факс -
E-mail slaveikov1517@abv.bg
Председател Ахмед Ахмед Камбач
Секретар Нафие Юсеин Косин

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020