Детайлна информация за читалище - "Даскал Димитър Димов - 1908"

Статус Действащо
Регистрационен № 633
Име на читалище "Даскал Димитър Димов - 1908"
Област СЛИВЕН
Община СЛИВЕН
Град/село СЕЛО ЖЕЛЮ ВОЙВОДА
Адрес "Съби Димитров" 26, п.к.8860
Булстат 000583341
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 04510/2333,0895506062
Факс 0879173579
E-mail biblioteka_zhelyuvoivoda@abv.bg
Председател Калинка Дончева Георгиева
Секретар Красимира Георгиева Динева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019