Детайлна информация за читалище - "Никола Йонков Вапцаров 1960"

Статус Действащо
Регистрационен № 574
Име на читалище "Никола Йонков Вапцаров 1960"
Област КЪРДЖАЛИ
Община КЪРДЖАЛИ
Град/село СЕЛО КОНЕВО
Адрес п.код 6661
Булстат 108061084
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03626/377 - кметство; 0879053323
Факс -
E-mail chitalishtekonevo@gmail.com
Председател Хикмет Мустафа Зекерие
Секретар Дженк Ерол Салиф