Детайлна информация за читалище - Искра

Статус Действащо
Регистрационен № 572
Име на читалище Искра
Област ВАРНА
Община ПРОВАДИЯ
Град/село СЕЛО СТАРОСЕЛЕЦ
Адрес
Булстат
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон
Факс
E-mail
Председател Ганка Жечева Ангелова
Секретар