Детайлна информация за читалище - "Съзнание -1907"

Статус Действащо
Регистрационен № 411
Име на читалище "Съзнание -1907"
Област ТЪРГОВИЩЕ
Община ПОПОВО
Град/село ГРАД ПОПОВО
Адрес "Стоян Минев" 16, кв.Сеячи, п.к.7800
Булстат 000869278
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0608/43976;0884920843; 0884726124
Факс -
E-mail nch_seachi@abv.bg
Председател Петранка Добрева Габровска
Секретар Ферджихан Кямилова Юсеинова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018