Детайлна информация за читалище - "Бъдеще сега 2006"

Статус Закрито
Регистрационен № 3640
Име на читалище "Бъдеще сега 2006"
Област СМОЛЯН
Община СМОЛЯН
Град/село СЕЛО ГУДЕВИЦА - МАХАЛА В С. АРДА
Адрес п.к.4792
Булстат 120600594
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон
Факс -
E-mail home@gudevica.org
Председател Теодор Валентинов Василев
Секретар Огнян Григ Гъдуларов