Детайлна информация за читалище - "Дръстър 2012"

Статус Действащо
Регистрационен № 3542
Име на читалище "Дръстър 2012"
Област СИЛИСТРА
Община СИЛИСТРА
Град/село ГРАД СИЛИСТРА
Адрес "Христо Смирненски" 2 а, п.к.7500
Булстат 176443558
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898432160-Джамбазов;0885872152-Дарина
Факс -
E-mail nchdrustar2012_silistra@abv.bg
Председател Димитър Димов Джамбазов
Секретар Даринка Петкова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018