Детайлна информация за читалище - "Щурче"

Статус Действащо
Регистрационен № 3529
Име на читалище "Щурче"
Област ВАРНА
Община ВАРНА
Град/село ГРАД ВАРНА
Адрес "Ангел Кънчев" 33 А,район "Одесос", п.к. 9000
Булстат 176339495
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0887491949
Факс -
E-mail -
Председател Христо Николаев Колев
Секретар -