Детайлна информация за читалище - "Цар Симеон І-2012"

Статус Действащо
Регистрационен № 3516
Име на читалище "Цар Симеон І-2012"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес ж.к. "Света Троица",трафопост до бл.328, район Възраждане, п.к.1309
Булстат 176272566
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0883364975; 0888975000
Факс -
E-mail ch.tzar.simeon@gmail.com
Председател Владимир Пламенов Огнянов
Секретар -