Детайлна информация за читалище - "Трептящо сърце-2011"

Статус Действащо
Регистрационен № 3496
Име на читалище "Трептящо сърце-2011"
Област ГАБРОВО
Община ГАБРОВО
Град/село ГРАД ГАБРОВО
Адрес "Баждар" 15 П.К. 5300
Булстат 176041125
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0889880813
Факс -
E-mail tremblingheart2011@gmail.com
Председател Анна Стефанова Оклева
Секретар Марияна Екимова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019