Детайлна информация за читалище - "Общинско сдружение Култура-2010-Калояново"

Статус Действащо
Регистрационен № 10
Име на читалище "Общинско сдружение Култура-2010-Калояново"
Област ПЛОВДИВ
Община КАЛОЯНОВО
Град/село СЕЛО КАЛОЯНОВО
Адрес пл."Възраждане" 6, п.к.4173
Булстат 175944623
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03123/2460 ;0888134100
Факс 03123/2412
E-mail kultura.kaloianovo@mail.bg
Председател Анка Иванова Бекирова
Секретар -