Детайлна информация за читалище - "Сдружение на Софийските народни читалища-2005"

Статус Действащо
Регистрационен № 4
Име на читалище "Сдружение на Софийските народни читалища-2005"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Г.С.Раковски" 127, ет.2, п.к.1000, район "Средец"
Булстат 131435382
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон -
Факс -
E-mail -
Председател Кирилка Иванова Спасова
Секретар -