Детайлна информация за читалище - Сдружение на Благоевградските читалища

Статус Действащо
Регистрационен № 3
Име на читалище Сдружение на Благоевградските читалища
Област БЛАГОЕВГРАД
Община БЛАГОЕВГРАД
Град/село ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Адрес пл."Македония" 1, п.к.2700
Булстат 175840927
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон -
Факс -
E-mail -
Председател Тома Николов Манасиев
Секретар -