Детайлна информация за читалище - "Асен Златаров -1921"

Статус Действащо
Регистрационен № 384
Име на читалище "Асен Златаров -1921"
Област ПЛЕВЕН
Община ЧЕРВЕН БРЯГ
Град/село СЕЛО СУХАЧЕ
Адрес "Вешка Данова" 50, п.к. 5988
Булстат 000183950
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0888653297
Факс -
E-mail asen_zlatarov.s@abv.bg
Председател Марияна Иванова Петкова
Секретар Христинка Симеонова Димитрова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019