Детайлна информация за читалище - НЧ Божур-2009

Статус Действащо
Регистрационен № 3466
Име на читалище НЧ Божур-2009
Област ДОБРИЧ
Община КАВАРНА
Град/село СЕЛО БОЖУРЕЦ
Адрес "Първа" 15, п.к.9656
Булстат 175677387
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0570 89045
Факс -
E-mail -
Председател Денка Христакиева Крецова
Секретар -