Детайлна информация за читалище - Съюз на народните читалища

Статус Действащо
Регистрационен № 1
Име на читалище Съюз на народните читалища
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Будапеща" 48, район "Оборище" п.к.1202
Булстат 831831545
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/9831081
Факс -
E-mail union_chit@abv.bg
Председател Николай Георгиев Дойнов
Секретар -