Детайлна информация за читалище - "Бащино огнище-1970"

Статус Действащо
Регистрационен № 3420
Име на читалище "Бащино огнище-1970"
Област СМОЛЯН
Община СМОЛЯН
Град/село СЕЛО ГОРНА АРДА
Адрес "Боровец" 19 п.к. 4701
Булстат 175654118
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон
Факс -
E-mail ananieva_1971@abv.bg
Председател Елмира Владкова Ананиева
Секретар

Информационна карта 2016