Детайлна информация за читалище - "Ведрина-1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 3346
Име на читалище "Ведрина-1928"
Област ПЕРНИК
Община КОВАЧЕВЦИ
Град/село СЕЛО ЛОБОШ
Адрес п.к. 2433
Булстат 000380086
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0884344447 - на секретаря
Факс няма
E-mail neli.boj@abv.bg
Председател Георги Цветков Шияков
Секретар Нели Божидарова Стоименова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018