Детайлна информация за читалище - "Митьо Станев"

Статус Действащо
Регистрационен № 3341
Име на читалище "Митьо Станев"
Област СТАРА ЗАГОРА
Община РАДНЕВО
Град/село СЕЛО ЗНАМЕНОСЕЦ
Адрес п.к. 6272,
Булстат 000805014
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон Мобилен: 0898755647
Факс -
E-mail ivankailieva_61@abv.bg
Председател Вълчо Койчев Вълчев
Секретар Иванка Петкова Илиева

Информационна карта 2021