Детайлна информация за читалище - Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 488
Име на читалище Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес пл."П.Р. Славейков" 1 Б, ет.4, район "Средец"; п.к.1000
Булстат 000671177
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/ 988 32 69
Факс 02/ 980 32 50
E-mail nllb@abv.bg
Председател Йордан Николов Младенов
Секретар Яна Александрова Йорданова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта

Информационна карта 2018