Детайлна информация за читалище - Пенчо Петков Славейков 1940 - Богорово

Статус Закрито
Регистрационен № 3331
Име на читалище Пенчо Петков Славейков 1940 - Богорово
Област СИЛИСТРА
Община СИЛИСТРА
Град/село СЕЛО БОГОРОВО
Адрес „ ПЪРВА” № 24, п.к.7542
Булстат 118587652
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0889558816
Факс -
E-mail -
Председател Димитър Марков Русев
Секретар -