Детайлна информация за читалище - "Поляна-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 3244
Име на читалище "Поляна-1927"
Област ВИДИН
Община БОЙНИЦА
Град/село СЕЛО ШИШЕНЦИ
Адрес "Първа" 11, п.к.3834
Булстат 105041774
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0886673446; 0897382305- секретар
Факс -
E-mail shishentsi_1927@abv.bg
Председател Христина Йорданова Калчева
Секретар

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018