Детайлна информация за читалище - "Стефан Караджа-1935"

Статус Действащо
Регистрационен № 3240
Име на читалище "Стефан Караджа-1935"
Област РАЗГРАД
Община КУБРАТ
Град/село СЕЛО ГОРИЧЕВО
Адрес "Лудогорие" 40, п.к.7337
Булстат 000499635
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 084873286, 0896781246; 0899489623
Факс
E-mail chitaliste-gorichevo@abv.bg
Председател Ерсен Билял Ибрям
Секретар Гюлвер Исмет Ариф

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019