Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 3230
Име на читалище "Христо Ботев-1927"
Област РАЗГРАД
Община КУБРАТ
Град/село СЕЛО МЕДОВЕНЕ
Адрес "Хан Аспарух" 22 п.к.7319
Булстат 000500009
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0894311570; 0895780199
Факс
E-mail chitaliste_medovene@abv.bg
Председател Руска Петрова Тодорова
Секретар Мейхур Сейфи Хюсеинова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018