Детайлна информация за читалище - "Елит" - Център за ромска култура - 2002"

Статус Действащо
Регистрационен № 2915
Име на читалище "Елит" - Център за ромска култура - 2002"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "311" 8, район "Красна поляна", п.к.1373
Булстат 130917593
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0897487757;088778409
Факс -
E-mail roma_sofia@abv.bg
Председател Снежана Радкова Иванова
Секретар Маряна Стефанова Кирилова

Информационна карта 2020