Детайлна информация за читалище - "Георги Минчев-2001 г."

Статус Действащо
Регистрационен № 2876
Име на читалище "Георги Минчев-2001 г."
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес р-н "Искър"; ж.к. "Дружба 1", абонатно помещение към 69-то СОУ, п.к.1592
Булстат 130848595
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 887 950 405
Факс
E-mail g_minchev@abv.bg
Председател Стоян Петров Цветанов
Секретар Зоя Лазарова Консулова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018