Детайлна информация за читалище - "Славянска беседа-1880"

Статус Действащо
Регистрационен № 2631
Име на читалище "Славянска беседа-1880"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Г.С. Раковски" 127, п.к.1000, р-н "Средец"
Булстат 000671654
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/ 987 68 18;02/ 988 28 09
Факс 02/ 987 68 18
E-mail slavyanska_beseda@abv.bg
Председател Петър Георгиев Райжеков
Секретар Доля Георгиева Иванова-Димитрова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018