Детайлна информация за читалище - "Светлина-1921"

Статус Действащо
Регистрационен № 2078
Име на читалище "Светлина-1921"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Гео Милев" 136, р-н "Слатина п.к.1574
Булстат 000671241
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/ 873 48 75
Факс -
E-mail thitaliste_svetlina1921@abv.bg
Председател Ангел Петров Ангелов
Секретар Гюрга Георгиева Стоева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019