Детайлна информация за читалище - "Ведрина-1932"

Статус Действащо
Регистрационен № 1713
Име на читалище "Ведрина-1932"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Тричко Велев" 3, р-н "Връбница", п.к.1231
Булстат 000671750
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/ 934 66 89
Факс 02/ 934 66 89
E-mail vedrina1932@abv.bg
Председател Елица Любомирова Маринова
Секретар Мария Колева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018