Детайлна информация за читалище - "Светлина-1943"

Статус Действащо
Регистрационен № 332
Име на читалище "Светлина-1943"
Област СИЛИСТРА
Община ГЛАВИНИЦА
Град/село СЕЛО КАЛУГЕРЕНЕ
Адрес ”Първа” 27, п.к.7631
Булстат 000559883
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0885016571;0887296999
Факс -
E-mail svetlina_43@abv.bg
Председател Ертан Исмет Рафи
Секретар Бахисе Кадир Али

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018