Детайлна информация за читалище - "Изгрев -1921"

Статус Действащо
Регистрационен № 1408
Име на читалище "Изгрев -1921"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село СЕЛО ВОЛУЯК
Адрес "Зорница" 59, р-н "Връбница", п.к.1346
Булстат 000672020
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/9989457; 0884718744 - предс.
Факс 0888916941
E-mail chit_izgrevvoluqk@abv.bg
Председател Ваня Александрова Добренова
Секретар Ани Иванова Минчева

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018