Детайлна информация за читалище - "Пробуда-1946"

Статус Действащо
Регистрационен № 820
Име на читалище "Пробуда-1946"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Света гора" 17, р-н "Лозенец" п.к.1164
Булстат 000671661
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/ 866 61 66
Факс 02/ 866 61 66
E-mail probudalozenets@abv.bg
Председател Симеон Васков Василев
Секретар Вяра Събчева Славкова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019