Детайлна информация за читалище - "Народно Читалище Г.С.Раковски-1925"

Статус Действащо
Регистрационен № 744
Име на читалище "Народно Читалище Г.С.Раковски-1925"
Област СОФИЯ-ГРАД
Община СТОЛИЧНА
Град/село ГРАД СОФИЯ
Адрес "Варна" 3, р-н "Илинден"; ж.к. "Света Троица" п.к.1309
Булстат 831037905
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 02/ 822 07 34; 929 17 87
Факс 02/ 822 07 34
E-mail ilinden.rakovski@abv.bg
Председател Велислава Панайотова Мастикова
Секретар Ценцерушка Андреева

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019