Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1929"

Статус Действащо
Регистрационен № 3016
Име на читалище "Христо Ботев-1929"
Област ТЪРГОВИЩЕ
Община ОМУРТАГ
Град/село СЕЛО ДОЛНА ХУБАВКА
Адрес "Витоша", п.к. 7931
Булстат 000868452
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898998143; 0897424680
Факс -
E-mail chitalishte_dolnahubavka@abv.bg
Председател Неждет Исмаилов Мехмедов
Секретар Рушен Ахмедова Мустафова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018