Детайлна информация за читалище - "Нов път 2022"

Статус Действащо
Регистрационен № 3010
Име на читалище "Нов път 2022"
Област БЛАГОЕВГРАД
Община РАЗЛОГ
Град/село ГРАД РАЗЛОГ
Адрес "Искър" 37, п.к.2760
Булстат 101648983
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон -
Факс -
E-mail -
Председател Катерина Славчова Николова
Секретар Елена Младенова Стоянова