Детайлна информация за читалище - "Звездица -2003 г."

Статус Действащо
Регистрационен № 3007
Име на читалище "Звездица -2003 г."
Област ХАСКОВО
Община ДИМИТРОВГРАД
Град/село ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Адрес "Г.С.Раковски" 18, Търговски дом, ет.5, п.к. 6400,
Булстат 126631251
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898671693; 0895716026
Факс -
E-mail zvezditza.dance@gmail.com
Председател Веселин Стефанов Иванов
Секретар Божидар Христов

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2018