Детайлна информация за читалище - "Просвета -1919"

Статус Действащо
Регистрационен № 2907
Име на читалище "Просвета -1919"
Област РУСЕ
Община БЯЛА
Град/село СЕЛО БОСИЛКОВЦИ
Адрес "Цар Освободител" 23, п.к.7128
Булстат 117086193
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878726823
Факс -
E-mail prosveta_bosilkovci@abv.bg
Председател Биляна Енчева Стефанова
Секретар Татяна Пенкова Петрова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019