Детайлна информация за читалище - "Пробуда-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 2904
Име на читалище "Пробуда-1927"
Област РУСЕ
Община БЯЛА
Град/село СЕЛО ДРЯНОВЕЦ
Адрес пл. "Алеко" 3, п.к. 7122
Булстат 117066123
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0895 710 436
Факс -
E-mail Probuda_drianovec@abv.bg
Председател Стефка Йорданова Димитрова
Секретар Татяна Маркова

Информационна карта 2017