Детайлна информация за читалище - "Назъм Хикмет-1953"

Статус Действащо
Регистрационен № 2879
Име на читалище "Назъм Хикмет-1953"
Област ВАРНА
Община ДЪЛГОПОЛ
Град/село СЕЛО ЛОПУШНА
Адрес "Първа" 32, п.к.9237
Булстат 000085004
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0882446551
Факс -
E-mail n.hikmet@abv.bg
Председател Джемиле Адем Инджева
Секретар Фатме Ниязиева Кадирова

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2017