Детайлна информация за читалище - "Светлина - 1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 2877
Име на читалище "Светлина - 1928"
Област ВАРНА
Община ДЪЛГОПОЛ
Град/село СЕЛО РОЯК
Адрес п.к.9252
Булстат 000084639
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0884 458234
Факс -
E-mail svetlina_royak@abv.bg
Председател Мехмед Али Кодран
Секретар Атидже Сали Рафет

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018