Детайлна информация за читалище - "Рила-1898"

Статус Действащо
Регистрационен № 2849
Име на читалище "Рила-1898"
Област СОФИЯ
Община ДОЛНА БАНЯ
Град/село ГРАД ДОЛНА БАНЯ
Адрес "Търговска" №95, п.к.2040
Булстат 000761361
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 07120/23-01/ 20-63/ 23-01
Факс 07120/20-63
E-mail rila_dbanya@dir.bg
Председател Никола Георгиев Николов
Секретар Даниела Асенова Методиева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018