Детайлна информация за читалище - "Просвета 1909"

Статус Действащо
Регистрационен № 2847
Име на читалище "Просвета 1909"
Област ПЕРНИК
Община ПЕРНИК
Град/село ГРАД ПЕРНИК
Адрес "Димитър Благоев" 11, кв. "Църква", п.к. 2308
Булстат 000379858
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898526904 - на секретаря
Факс няма
E-mail chitaliste_prosveta@abv.bg
Председател Емануил Витков Сотиров
Секретар Ирена Първанова Неофитова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018