Детайлна информация за читалище - "Иван Вазов -1999"

Статус Действащо
Регистрационен № 2829
Име на читалище "Иван Вазов -1999"
Област СМОЛЯН
Община МАДАН
Град/село ГРАД МАДАН
Адрес "Обединение" 7, п.к.4900
Булстат 120070975
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0308/22564; 0895537479
Факс -
E-mail n4_madan@abv.bg
Председател Филип Атанасов Чукаров
Секретар Роза Атанасова Балиева

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018