Детайлна информация за читалище - "Възраждане 1999"

Статус Действащо
Регистрационен № 2755
Име на читалище "Възраждане 1999"
Област ВАРНА
Община ВАРНА
Град/село ГРАД ВАРНА
Адрес "Габрово" 14, район Одесос, п.к.9008
Булстат 103504533
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 052/614343; 0877281716
Факс -
E-mail vazrajdane99@abv.bg
Председател Неждет Мустафа Ахмед
Секретар Себиле Ахмед Хюсеинова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018